آگهی های ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی برای آن دسته از افرادی میباشد که قصد تحصیل در اروپا یا امریکا را داشته باشند.

برای تحصیل در اروپا و امریکا به فعالان معتبر که آگهی های خود را در ویزاکاران درج نموده اند مراجعه فرمایید.

ایرانیان تحصیل در آلمان , امریکا , انگلیس , کانادا , استرالیا , دانمارک , سوئد , هلند , ایتالیا , سوئیس , بلژیک , مالزی و لهستان را بیشتر از کشورهای دیگر ترجیح میدهند.