آگهی های مهاجرت به انگلیس , اقامت

مهاجرت به انگلیس , اقامت

مهاجرت به انگلیس , اقامت انگلیس: تقسیمات کشوری انگلستان شامل چهار سطح مختلف است که به وسیله نهادهای اداری مختلف ایجاد شده برای اهداف دولت های محلی اداره می شوند. بالاترین لایه از دولت های محلی در انگلستان نه منطقه بودند: شمال شرق، شمال غرب، یورکشایر و هامبر، میدلند شرقی ، میدلند غربی، شرق، جنوب شرق، جنوب غرب و لندن. این مناطق در سال ۱۹۹۴ به عنوان ادارات دولتی تشکیل شدند و دولت بریتانیا از طریق آنها به ارائه طیف گسترده ای از سیاست ها و برنامه منطقه ای دست زد، اما اعضای این نهاد ها به جز لندن در هیچ یک از مناطق از طریق آرای عمومی انتخاب نمی شدند. در سال ۲۰۱۱ این ادارات دولتی منطقه ای منحل شدند. امروزه مرزهای بین همان مناطق تعیین کننده حوزه های رای گیری یرای انتخاب اعضای پارلمان اروپا است.
ویزاکاران: نیازمندی تخصصی امور مهاجرت و اقامت از قبیل مهاجرت به انگلیس و اقامت این کشور با درج آگهی رایگان خدمات دهندگان حوضه مهاجرت فعالیت ایشان را به شما که به دنبال مهاجرت و اقامت کشور انگلستان هستید معرفی مینماید.

آگهی های تصادفی مهاجرت به انگلیس , اقامت