آگهی های ویزای تجاری

ویزای تجاری

ویزای تجاری برای کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه و کشورهای آسیایی مانند چین برای تجار و یا شاغلین که قصد سفر کاری به کشور مورد نظر را دارند از طریق موسسات و آژانس های مسافرتی معتبر که در ویزاکاران معرفی میگردند ارئه و اخذ میگردد. 

آگهی های تصادفی ویزای تجاری
آگهی های ویزای تجاری